Груб строеж на домове и офиси в Пловдив

Грубо строителство на офиси и домове в Пловдив и региона

Грубо строителство на офиси и домове в Пловдив и региона

Грубият строеж на еднофамилна къща, жилищен комплекс или офис сграда е една от най-отговорните услуги в портфолиото ни, защото елементите на грубото строителство оформят носещия скелет на сградата, а той трябва да е много надежден, защото в бъдеще е невъзможно да бъде променян.

Грубият строеж включва изкоп, отводняване на изкопа, ограждане и обезопасяване на обекта, построяване на временните поддържащи строежа сгради и складове за съхранение на материали. Под груб строеж се разбира и изграждането на покрива, фундаментите и надосновните стени, стоманобетонните подове и стени, колоните, зидариите, комините, шахтите, стълбищните клетки и др.

През годините Primebuild се е доказал като много надежден партньор, както в проекти, възложени му от фирми-инвеститори, така и при работа с частни лица. 

  • Изкопни работи
  • Хидроизолация
  • Кофражни работи
  • Бетонови работи
  • Армировъчни работи
  • Покривни конструкции
  • Зидария от тухли за външни и вътрешни стени
  • Дограма

 

Валентина Куцева, Частно лице

Много съм доволна от работата ми с Primebuild. Поверихме им изграждането на фамилната ни къща в Брацигово. Поеха проекта от първата копка до ключ и се справиха качествено и навреме.

1

Първа фаза

Първата стъпка е да получим необходимите чертежи на сградата, за да се запознаем с проекта.

2

Втора фаза

Запознаваме се детайлно с цялата документация на проекта и извършваме оглед на място, за да предвидим възможни препятствия.

3

Трета фаза

Подготвяме оферта, която е съобразена с вашия бюджет и е разбита по етапи, които са обвързани със срокове. Даваме препоръки към проекта относно подходящи материали, така че да постигнем оптимален баланс на цена, качество и срок на изпълнение.

4

Четвърта фаза

Строителство, довършителни работи и почистване на обекта. Предаване на обекта в пълна изправност, в срок и в бюджет.

Над 20 години опит в строителството

Свържи се с нас